Wat is recht van overpad en wat zijn de consequenties?

14-02-2016

Om met uw fiets bij uw schuurtje te komen maakt uw wellicht al gebruik van een paadje van de buren. In juridische taal heet dit recht van overpad. Maar hoe ontstaat dat eigenlijk, en kun je er uberhaupt nog van af?  

 

Een recht van overpad is het recht dat iemand heeft om gebruik te maken van de grond (of een deel) van iemand anders. Heeft u recht van overpad? Dan mag u over de gond van uw buren lopen en/of fietsen om bij uw huis of ander eigendom te komen.

 

Een recht van overpad is wat ze noemen, een "erfdienstbaarheid". Zo'n erfdienstbaarheid kan op twee manieren tot stand komen.

 

1. Door vestiging van recht van overpad

Er wordt dan bij de notaris in een notariele akte de afspraken vastgelegd. Alleen de eigenaren van de betrokken erven/gronden kunnen een erfdienstbaarheid vestigen. Uiteraard kun je onderling ook van alles afspreken, maar als het via de notaris plaatsvind, dan ligt het vast, het wordt in het kadaster ingeschreven en dan is het definitief. Indien er 1 partij niet meewerkt dan moet e.e.a. door de rechter bepaald worden of er een recht van overpad afgedwongen kan worden. 

 

2. Door verjaring

Verjaring wil zeggen dat een situatie zo lang heeft bestaan, dat er automatisch een recht is ontstaan. Er zijn dan een tweetal varianten. 

 

a. Te goeder trouw

Daarmee wordt bedoeld dat iemand er vanuit mocht gaan dat hij of zij recht van overpad had. Dat omdat het bijvoorbeeld in het kadaster stond. De persoon moet zich die tien jaar lang dus hebben gedragen alsof hij recht van overpad had. Na die periode is dat dan definitief. 

In dit geval treedt na 10 jaar de verjaringtermijn op als e.e.a. 'te goeder trouw' gebeurt. De eigaren van beide erven kunnen zich op verjaring beroepen. 

 

b. Te kwader trouw

Dit heeft niets met agressie te maken. Te kwader trouw bent u als u het erf van iemand anders gebruikt, maar eigenlijk wel weet dat dat officieel niet zo is vastgelegd. In dat geval treedt verjaring pas op nadat u het andere erf meer dan twintig jaar stelselmatig hebt gebruikt. “Dus niet af en toe!”

 

NB Een recht van overpad kan pas sinds 1992 door verjaring ontstaan.

 

Ik wil de buurman niet meer op mijn erf
Wanneer u niet wilt dat er een recht van overpad ontstaat wat juridisch is vastlegt dan dient u in eerste instantie dat schriftelijk aan uw buurman duidelijk te maken. Dit dit wel voor het verstrijken van de verjaringstermijn.

 

Als de buurman niet stopt en gebruik van uw erf blijft maken dan dient u de kwestie voor de rechter te brengen. De rechter zal de belangen van beide partijen tegen elkaar zal afwegen.

 

Wat heeft een recht van overpad voor gevolgen voor de verkoop van mijn woning?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden omdat iedere situatie uniek is. Wanneer er een situatie is dat de buurman dagelijks door uw tuin langs de achterpui loopt dan is dat zeer vervelend. Ook in het omgekeerde geval dat u dagelijk met uw fiets door de achtertuin van de buren loopt. Dit kan voor potentiele kopers vervelend zijn en heeft een drukkend effect op de marktwaarde van de woning. Als een afgesloten pad is, bv brandgang waarvan de grond van u of uw buurman is maar door beide wordt gebruikt zonder elkaar dagelijks te hinderen dan heeft dit naar alle waarschijnlijkheid geen invloed op de marktwaarde en verkoopprijs van uw woning. 

 

Heeft u een woning met daarop een recht van overpad, of moet u gebruik maken van een recht van overpad van uw buurman en wilt u weten wat dit voor gevolgen consequenties heeft voor de waarde van uw woning, neem dan contact met ons op. Klik hier