Schenkingsvrijstelling 2016

13-02-2016

Wilt u uw woning verkopen, maar blijft u achter met een restschuld dan kan dit vervelend zijn. Mocht u in de positie zijn dat u een schenking kunt verwachten dan kunt u de verkoop van uw woning wellicht bespoedigen.

 

Als u een schenking krijgt dan heeft u te maken met de schenkbelasting. Dit is echter pas van toepassing als de waarde van de schenking boven het vrijgestelde bedrag is

 

Om belastingvrij te kunnen schenken dient u dan ook goed te kijken naar de schenkingsvrijstelling 2016.  Door het doen van een schenkingen (in geld of op papier) verlaagt u uw vermogen met als gevolg dat er minder erfbelasting verschuldigd is over uw erfenis bij overlijden.

 

In 2016 zijn er een viertal vrijstellingen actief:

 

1. de algemene schenkingsvrijstelling bedraagt in 2016 € 2.122,- per persoon.

2. de vrijstelling voor de schenking van ouders aan hun kinderen bedraagt:

- een jaarlijkse vrijstelling van € 5.304,- per kind.

- een eenmalig verhoogde vrijstelling per kind van € 25.499,- mits, het kind tussen de 18 en 40 jaar is nog nooit eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik heeft gemaakt. 

3. tevens kan de bovenstaande eenmalig verhoogde vrijstelling per kind worden verhoogd tot € 53.016,-, mits deze schenking wordt gebruikt voor:

a.  de verkrijging en/of de verbouwing van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld cq. restschuld, of

b.  de kosten van de studie.

 

4. als ouders vóór 2010 al hebben geschokken ter grootte van de normale eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling aan hun kind, dan kunnen zij eenmalig nog belastingvrij schenken tot nog een bedrag van € 27.517,- per kind, mits het wederom aangewend wordt voor de aankoop of verbouwing van een woning dan wel voor de aflossing van de hypotheek op de eigen woing of aflossing van de restschuld.

 

U kunt ook een legaat opnemen in uw testament kunt u ook na uw overlijden een schenking uit uw nalatenschap doen aan personen of goede doelen. Hier vindt u een voorbeeld testament. Meer informatie: nalaten aan goede doelen.

 

Dus heeft u een kind dat vastzit met zijn of haar woning en bent u in de gelegenheid hem of haar te helpen met een schenking dan hij of zij weer verder naar een volgende stap.

 

Lees meer op de pagina van de belastingdienst over schenkingen.